Με το σκεπτικό και γνώμονα ότι οι αγώνες χορού βοηθουν πολύ τους αθλητές, τις σχολές και τους συλλόγους χορού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητών χορού διοργανώνει 2 φορές τον χρόνο το Διεθνές Κύπελλο Αθλητικού Χορού ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ , μία οργάνωση Ελληνική με Διεθνή αναγνώριση, ακτινοβολία και συμμετοχή.

Στους Αγώνες Χορού γενικότερα οι Καθηγητές, οι Καθηγήτριες αλλά και οι μαθητές μιάς Σχολής ή Συλλόγου έχουν την ευκαιρία να προβληθούν αλλά και να βελτιωθούν στο χορό τους λόγω της καλής ανταγωνιστικότητας που δημιουργείται.

Στους Αγώνες αυτούς λαμβάνουν μέρος μικροί και μεγάλοι χορευτές από την Ελλάδα αλλά και πολλές χώρες του εξωτερικού στην ανάλογη κατηγορία και στυλ.

Τα βηματολόγια και οι κανονισμοί που ακολουθούνται είναι εναρμονισμένοι και σύμφωνοι με αυτούς της ΕΧΟΕ καιτης Διεθνούς Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας IDSF.

Οι Αγωνιζόμενοι στις κλειστές κατηγορίες βηματολογίων θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις σχολικές φιγούρες και μόνο, χωρίς παραλλαγές και χορογραφικά στοιχεία για να μην μειωθεί η βαθμολογία τους ή αποκλειστούν.

Οι Κριτές χορού είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της ΕΧΟΕ. Ειδικότερα οι Έλληνες Κριτές θα πρέπει να είναι και μέλη της ΕΧΟΕ.

Όλα τα ζευγάρια και οι Ομάδες χορού δηλώνονται μέσα από κάποιο Σύλλογο ή Σχολή μέλος της της ΕΧΟΕ που είναι ταμειακά εντάξει προς αυτήν.

Να κατανοήσουμε όλοι ότι το πνεύμα που πρέπει να κυριαρχεί στους Αγώνες χορού θα πρέπει να είναι η άθληση, η διασκέδαση, η συμμετοχή, η εμπειρία και όχι μόνο η ιδέα της νίκης.